Wtorek, 22 października 2019 r. imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa Wtorek XXVIII tygodnia okresu zwykłego

Główna tekst na dole

Główna tekst na dole 23 kwietnia 2012 16:10 wyświetleń: 5789

Specjalny Ośrodek Wychowawczy (SOW)

 Specjalny Ośrodek Wychowawczy (SOW) – internat dla dzieci i młodzieży:z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszącychi słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących,z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Misja

Dzieci przebywają w SOW od poniedziałku do piątku w ciągu roku szkolnego. Na zajęcia lekcyjne zaprowadzane są do pobliskich szkół, a po powrocie odrabiają pracę domową i uczestniczą w zajęciach.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy zapewnia wychowankom udział w zajęciach, które  umożliwią nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym:

  • zajęcia rewalidacyjne,

  • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,

  • zajęcia o charakterze terapeutycznym – dogoterapia, socjoterapia, logopedia,

  • zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne w tym zajęcia na świeżym powietrzu,

  • zajęcia kulturalno-oświatowe,

  • zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia szachowe, zajęcia plastyczne.

 

   Specjalny Ośrodek Wychowawczy zapewnia również wychowankom doradztwo edukacyjno- zawodowe, odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb.

 

Opis

Ośrodek jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Siostry dominikanki. Jest przeznaczony  dla dzieci i młodzież ( 7- 24lat ) uczęszczającej do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, nie  dłużej   jednak   niż  do  końca   roku   szkolnego    w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24 rok życia.  W placówce przebywają dziewczęta i chłopcy, którzy: wymagają stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych, oraz posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia   specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (wyżej wymienioną ), zagrożenie niedostosowaniem,   które z powodu tej niepełnosprawności, zagrożenia niedostosowaniem nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub nie mogą przebywać w bursie.

 

aktualizowano: 2017-10-25 19:59 | utworzono: 2012-04-23 16:10:36
Wszystkich rekordów:
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone