SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KIELCACH

Jesteśmy placówką specjalizującą się w pomocy dzieciom i młodzieży

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach jest placówką, do której trafiają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących itd.

Trafiają do nas, ponieważ potrzebują stosowania specjalnych oddziaływań wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych, a nie zawsze rodziny są w stanie je zapewnić. Obecnie w placówce przebywa około 40 wychowanków w wieku 7-24 lata, obu płci. Mamy 3 grupy męskie i 2 dziewczęce, chociaż widzimy, że potrzeby są znacznie większe.

BIERZEMY UDZIAŁ W PROJEKTACH

NASI PRZYJACIELE