Budowanie własnej wartości

W ramach projektu „Emocje” odbyły się kolejne zajęcia, tym razem dotyczące budowania własnej wartości.