Patron – Aniołowie Stróżowie

Grupa I

to grupa 8 świetnych chłopców potocznie nazywanych „aniołami”

Patron

„św. Aniołowie Stróżowie”
patroni naszej grupy są duchami stworzonymi przez Boga

Aktualności

Tylko wiadomości
dotyczące naszej grupy

 

św. Aniołowie Stróżowie

 “Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, w wieczór, w dzień i w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego. I doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.”

Chociaż może ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów jest jednym z kluczowych elementów naszej wiary.  Aniołowie Stróżowie, którzy patronują naszej grupie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom.  Najważniejszym ich zadaniem jest opieka nad nami, która trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas ma swojego, “osobnego” Anioła Stróża. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a nami, ochraniają nas przed złem i nieustannie błagając za nami w modlitwie i podsuwając dobre natchnienia, dokładają wszelkich starań, abyśmy tu na ziemi żyli w sposób piękny, dobry i dostali się do nieba.

Patron – Aniołowie Stróżowie

Facebook