Patron – Błogosławiona Julia Rodzińska

Grupa II B

to 8 dziewczyn
umownie nazywanych
„grupą starszą”

Patron

Błogosławiona Julia Rodzińska należała do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika

Aktualności

Tylko wiadomości
dotyczące naszej grupy

 

Błogosławiona Julia Rodzińska

należała do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Urodziła się 16 marca 1899 roku w Nawojowej (8 km od Nowego Sącza). Nadano jej imiona Stanisława Maria Józefa. Już jako mała dziewczynka przeżyła najpierw śmierć swojej rocznej siostrzyczki, później matki oraz ojca. W wieku 10 lat została sierotą, nikt z rodziny nie chciał się też zająć ani nią, ani jej rodzeństwem. Opiekę nad jej braćmi przejął ks. proboszcz Żabecki, zamieszkali oni u rodziny Nowakowskich, a przełożona wspólnoty Sióstr Dominikanek – Stanisława Leniart – zaopiekowała się dziewczynkami. Powtórzyła się historia – również s. Stanisława została zaopiekowana przez siostry, gdy została sierotą. Stanisława i jej siostra uczyły się haftu, muzyki, praktycznych obowiązków domowych, a później Stasia, ze względu na swoją inteligencję, zostaje wysłana do Seminarium Nauczycielskiego w Nowym Sączu. Po złożeniu ślubów zakonnych i uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego pracowała w Mielżynie koło Gniezna, Rawie Ruskiej i najdłużej, bo 22 lata w Wilnie. W całej swej posłudze apostolskiej związana była z dziećmi i młodzieżą, czy to jako opiekunka w zakładzie dla sierot, czy też jako nauczycielka, a później kierowniczka szkoły.

W 1943 została aresztowana w więzieniu na Łukiszkach. W lipcu 1944 wraz z transportem więźniów politycznych trafiła do obozu koncentracyjnego w Stutthofie koło Gdańska, gdzie została osadzona z numerem 40992 w barakach części żydowskiej. Zarażona tyfusem, zmarła 20 lutego 1945 roku też przed wyzwoleniem więźniów z obozu.

Św. Jan Paweł II wyniósł ją na ołtarze 13 czerwca 1999 roku w Warszawie podczas beatyfikacji 108 męczenników z II wojny światowej. Została o niej napisana książka “Niebo w kolorze popiołu” s. Benedykty Baumann OP.

Facebook