Historia Ośrodka

Ośrodek powstał w 1917 roku. Pod koniec I wojny światowej siostry dominikanki zorganizowały tutaj schronisko dla dzieci, które utraciły rodziny w wyniku działań wojennych i bezdomne błąkały się po terenie miasta i okolicznych wioskach. Po wojnie – skromne schronisko przekształciło się w Dom Dziecka, który funkcjonował nieprzerwanie przez cały okres międzywojenny.

W 1946 roku ówczesne władze państwowe zmieniły pierwotny charakter naszego domu. Dzieci zostały zabrane do państwowych Domów Dziecka a na ich miejsce zostały przysłane dziewczynki z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Siostry dostały również polecenie posyłania ich do Szkoły Specjelnej w Kielcach. Wtedy też placówka utraciła status Domu Dziecka i pod nazwą Zakład Wychowawczy przekazana została pod zarząd “Caritas” z siedzibą w Warszawie. Stan ten trwał do końca 1992 roku.
W latach 1980 – 1992 Ośrodek znacznie rozbudowano, uzyskując miejsce dla ok. 70 wychowanek.

W 1992 roku Zakład Wychowawczy został przywrócony Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika, który aktualnie jest organem prowadzącym placówkę.
W 1994 roku zmieniono nazwę placówki na Specjalny Ośrodek Wychowawczy.

Dnia 19 maja 1995 roku – w obecności Kuratora Oświaty w Kielcach oraz osób towarzyszących – nadano placówce imię Matki Kolumby Białeckiej – założycielki sióstr dominikanek.

Od 2007 roku do Ośrodka są przyjmowani również chłopcy.

Facebook