Podsumowanie rekolekcji – Msza Święta

30 marca, jako podsumowanie rekolekcji, odbyła się Msza Święta odprawiana przez ojca Tomasza. Poprzedził ją rachunek sumienia poprowadzony przez s. Dominikanki oraz Sakrament Pokuty i Pojednania. W czasie Eucharystii również było nawiązanie do przypowieści o Synu Marnotrawnym. Wieczorem, po spotkaniu z Siostrami, podziękowaliśmy im za serce i czas poświęcone dla nas.