Uwaga! Ewakuacja!

Bezpieczeństwo w naszym ośrodku jest na pierwszym miejscu. Dlatego też w wakacje pracownicy przypomnieli sobie, jakie obowiązują przepisy przeciwpożarowe w naszym ośrodku oraz w jaki sposób używamy gaśnic. Dowiedzieli się też, co gasimy, czym, dowiedzieli się także, jak uruchomić wąż gaśniczy czy odciąć dopływ prądu do budynku.

Okazało się, że zdobytą wiedzę szybko musieli wykorzystać w praktyce. 9 września odbyła się próbna ewakuacja. Rano ewakuowano Przedszkole i pracowników przebywających w tym czasie w budynku, natomiast po południu wychowanków i pracowników Ośrodka. Zadanie było utrudnione, bo jeden z wychowanków miał za zadanie ukryć się w budynku. W czasie takich ćwiczeń możemy zobaczyć, co jeszcze musimy udoskonalić w swoich działaniach. Widzimy też, jak wychowankowie reagują w takich stresowych sytuacjach. Po chwili stresu można było zwiedzić wóz strażacki. To nie ostatnie takie ćwiczenia, ale mamy już większą wiedzę na temat bezpieczeństwa w czasie pożaru.