Uwaga! Zbiórka! Attention! Fundraising!

Siostry Dominikanki w Kielcach prowadzą zbiórkę dla Sióstr i potrzebujących na Ukrainie. Numer konta: PKO S.A. 49 1240 1372 1111 0011 0257 7740 z dopiskiem Ukraina.

The Dominican Sisters’ Order in Kielce are organizing a fundraiser for Sister and those in need in Ukraine.

Payment Instruction Received

Recipient Name  –     Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, Dom Zakonny

Recipient Bank Name       Bank Pekao SA

Recipient Bank Address      Bank Pekao SA, ul. Grzybowska 53/57

                                            skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa

Recipient IBAN                      PL 49 1240 1372 1111 0011 0257 7740

Recipient SWIF/BIC Bank Pekao:                     PKOPPLPW

                                                     With a note “ Ukraine”