Zajęcia logopedyczne

Wrzesień każdego roku szkolnego w gabinecie logopedycznym upływa na intensywnej pracy. Wtedy to, logopeda przeprowadza badania przesiewowe, a następnie diagnozuje wszystkie dzieci oraz młodzież ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach.
W wyniku tych działań wyłonieni zostają uczniowie, którzy są zakwalifikowani do terapii logopedycznej. Zajęcia odbywają się regularnie w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Dla każdego ucznia jest opracowany indywidualny program terapii logopedycznej.

Każdy uczeń jest badany pod kątem:

 • sprawności artykulacyjnej,
 • zdolności artykułowania głosek,
 • ich realizacji w mowie wyuczonej i spontanicznej,
 • budowy anatomii jamy ustnej,
 • kinestezji artykulacyjnej,
 • percepcji słuchowej i wzrokowej,
 • umiejętności analizy i syntezy głoskowej oraz sylabowej.

 

Dobór metod zawsze jest dostosowany do możliwości psychoruchowych wychowanka i jego potrzeb indywidualnych. Uczeń jest oceniany przez pryzmat swojej pracy, wysiłku i zaangażowania, a nie tylko poprzez końcowy efekt działania.

Wychowanek otaczany jest szczególną opieką, poprzez dobór odpowiednich metod i środków oddziaływań bezpośrednich takich jak: pogadanka, muzykoterapia, bajkoterapia, gry logopedyczne, ogólnorozwojowe, odgrywanie ról, elementy Metody Ruchu rozwijającego V. Sherborne, masaże logopedyczne: zewnętrzne i wewnętrzne oraz masaże relaksacyjne.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w zakresie:

 • kształcenia słuchowej percepcji mowy,
 • wypracowania poprawności artykulacyjnej zaburzonych głosek,
 • ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne,
 • nauka oddychania przeponą,
 • ćwiczenie kinestezji artykulacyjnej
 • ćwiczenia słuchu fonemowego,
 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych,
 • wypracowanie poprawności artykulacyjnej zaburzonych głosek,
 • bogacenie słownika biernego i czynnego,
 • doskonalenie sprawności językowej,
 • wzmacnianie procesów uwagowych,
 • kształtowanie rozumienia wypowiedzi złożonych,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • usprawnianie grafomotoryki,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • ćwiczenia pamięci,
 • podnoszenie sprawności komunikacyjnej,
 • rozwijanie mowy dialogowej,
 • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń mowy.

Zalecana i stosowana stymulacja wielozadaniowa i wielozmysłowa.

 • Ćwiczenia oddechowe kształtujące prawidłowy oddech, wydłużanie fazy wydechowej,
 • Ćwiczenia słuchowe,
 • Ćwiczenia fonacyjne,
 • Masaże zewnętrzne oraz wewnętrzne z wykorzystaniem wibratora logopedycznego,
 • Ćwiczenia artykulacyjne.

Usprawnianie mowy czynnej poprzez takie działania jak:

 • ćwiczenia sprawności artykulacyjnej języka,
 • ćwiczenia mimiczne warg,
 • zabawy słuchowo-ruchowe,
 • ćwiczenia prawidłowego połykania,
 • wykorzystanie wokalizacji do wprowadzenia mowy czynnej,
 • ćwiczenia mięśni około gębowych,
 • praca nad zwiększeniem natężenia siły głosu,
 • wzmacnianie wydmuchu powietrza,
 • naśladowanie sekwencji dźwięków,
 • nauka ekonomicznego zużycia powietrza,
 • ćwiczenia prozodii mowy,
 • ćwiczenia usprawniające ruchome części aparatu artykulacyjnego,
 • naukę sygnalizowania potrzeb,
 • poszerzanie słownictwa z najbliższego otoczenia,
 • wprowadzanie metod alternatywnej komunikacji,

W czasie zajęć nie może zabraknąć:

 • stymulacji zapachowych, wzrokowych i słuchowych,
 • rymowanek i wierszyków rytmicznych, językołamaczy oraz ćwiczeń na piękną dykcję.

Bardzo ważnym czynnikiem współpracy terapeuty z pacjentem jest wzbudzanie wzajemnego zaufania, które zawsze procentuje lepszym kontaktem z uczniem. Z perspektywy doświadczeń zawodowych nauczyciel- neurologopeda, który pracuje z naszymi wychowankami wie, że terapia ma szansę tylko wtedy, gdy uczeń zaufa bezgranicznie nauczycielowi i zacznie wdrażać w życie jego wskazówki. W terapii logopedycznej oprócz zaangażowania ważna jest systematyczność, gdyż każda przerwa w terapii (ferie, wakacje, dłuższa choroba, długi weekend) wpływa na jakość mowy i sposób komunikowania z otoczeniem. W szczególności problem ten dotyka osób z niepełnosprawnościami, gdyż to właśnie ta grupa osób bez względu na rodzaj zaburzenia i niepełnosprawności boryka się z problemem nieprawidłowej komunikacji. Zajęcia logopedyczne pozwalają na złagodzenie tych barier językowych, polepszenie komunikacji, które w dużej mierze mogą im towarzyszyć przez całe życie. Tylko systematyczna praca nad właściwą komunikacją pozwoli naszym wychowankom na lepsze wyrażanie swoich potrzeb nie tylko w ośrodku, szkole, ale przede wszystkim poza nim- w codziennym życiu. Dlatego też, stwarzane są możliwości poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata.

Facebook