Zajęcia muzyczne

Muzyka ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój, pomaga
w trudnościach dnia codziennego, rozwija wrażliwość i pobudza wyobraźnię.

Doceniając jej ważna funkcję w procesie rozwoju, w ofercie zajęć rozwijających zainteresowania w naszym Ośrodku, szczególnie ważną rolę odgrywa kółko muzyczne. Udział w zajęciach koła pozwala nam
na nieustanne poznawanie i rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych poprzez śpiew, wspólne muzykowanie, naukę gry
na instrumentach, a także przygotowywanie występów artystycznych
i dbałość o liturgiczną oprawę Mszy Świętych.

W ramach sekcji wokalnej mamy okazję kształcić emisję głosową, dykcję, śpiew harmoniczny, a także wrażliwość słuchową. Natomiast sekcja instrumentalna pozwala nam na rozwój muzyczny
w towarzystwie gitary i innych instrumentów pomocniczych, które udoskonalają w nas umiejętność słuchania się nawzajem i odpowiedzialność za końcowy efekt wykonania utworu.

Dbając o rozwój swoich muzycznych pasji i umiejętności, co roku bierzemy w organizowanych w naszym województwie, licznych konkursach i przeglądach artystycznych.

Facebook