Zajęcia plastyczne

KOŁO PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne są jednym ze sposobów wspomagających wszechstronny rozwój dziecka. Dają dziecku radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania. Pozwalają mu tworzyć. Każdy człowiek czuje potrzebę tworzenia. Jest mu to potrzebne, by mógł wyrazić swoje emocje. Sztuka jest więc zapisem ludzkich uczuć, zarówno tych najbardziej radosnych, jak i tych, które kryją w sobie głęboką rozpacz.

Plastyka, obok zabawy, jest jedną z najważniejszych form ekspresji dziecka, ponieważ pozwala na spontaniczne wyrażanie, z jednej strony osobistych przeżyć i doznań, a z drugiej strony jest odbiciem pojmowania przez dziecko rzeczywistego świata, a także sposobem przekazywania informacji.

Szczególnego znaczenia nabiera sztuka w odniesieniu do tych osób, które z różnych powodów nie potrafią werbalnie przekazywać swych uczuć i przeżyć. W tym momencie staje się sposobem terapii, ułatwiając dziecku wyrażanie tego, czego nie potrafi wyrazić słowem. Dotyczy to zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnościami.

Główne założenia programu zajęć plastycznych to: planowe działania ukierunkowane na odkrycie nowych umiejętności i osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dziecka poprzez usprawnianie, korygowanie czy kompensację.

Pędzle w dłoń i twórzmy piękny świat!

Facebook