Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze prowadzone przez pedagoga mają na celu rozwój i wychowanie podopiecznych.

W trakcie spotkań wychowankowie ćwiczą umiejętności komunikacyjne, nawiązywanie i podtrzymywanie prawidłowych relacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów typowych dla danego etapu rozwojowego.

Facebook