Kreatywny wieczór

Nasi chłopcy wieczorem wykazali się kraetywnością i tworzyli sztukę!