Dom

Historia Ośrodka - Dążenie do Dobra i Troska o Młode Serca

Początki

Ośrodek, którego korzenie sięgają roku 1917, powstał z pięknego ducha służby bliźniemu i troski o potrzebujące dzieci. To tu Siostry Dominikanki postanowiły stworzyć schronisko dla najmłodszych, którzy stracili swoje rodziny w wyniku okrucieństw I wojny światowej. W owym czasie miasto i okoliczne wioski były świadkami dramatu dzieci, które błąkały się bezdomne i pozbawione opieki.

Schroniskiem z upływem czasu stało się domem dla tych małych istnień, zapewniając im miłość, opiekę i bezpieczeństwo. W ciągu międzywojennej ery Ośrodek pełnił rolę Domu Dziecka, otwierając swe podwoje dla potrzebujących przez cały ten okres.

Po II Wojnie Światowej

Jednak w 1946 roku losy placówki nagle się odmieniły. Władze państwowe zdecydowały o zmianie charakteru domu. Dzieci zostały przekierowane do państwowych Domów Dziecka, a miejsce ich zajęły dziewczynki z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Siostry, pełne oddania i miłości do tych nowych podopiecznych, dostały polecenie posyłania ich do Szkoły Specjalnej w Kielcach. Tym samym placówka straciła status Domu Dziecka i otrzymała nową nazwę – Zakład Wychowawczy, znajdując się pod zarządem „Caritas” z Warszawy, co trwało do końca 1992 roku.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Lata komunizmu i czasy nowożytne

Lata 80. i 90. to okres dynamicznych zmian. W latach 1980 – 1992 Ośrodek został znacznie rozbudowany, aby pomieścić około 70 wychowanków. W 1992 roku nastała kolejna znacząca zmiana, ponieważ placówka została zwrócona Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika, które aktualnie jest organem prowadzącym Ośrodek.

W 1994 roku zmieniono oficjalnie nazwę placówki na Specjalny Ośrodek Wychowawczy, odzwierciedlając specyfikę opieki i wsparcia, jakie Ośrodek oferuje swoim podopiecznym. Dnia 19 maja 1995 roku, w obecności Kuratora Oświaty w Kielcach oraz wielu osób towarzyszących, nadano placówce imię Matki Kolumby Białeckiej, założycielki Sióstr Dominikanek, oddającej swoje życie służbie drugiemu człowiekowi.

Millenium

Od 2007 roku drzwi Ośrodka otwarte są dla chłopców, którzy również znajdują tu ciepło i opiekę, aby zbudować swoje lepsze jutro. Dążenie do dobra i troska o młode serca pozostają kluczowymi wartościami Ośrodka, a Siostry wciąż wypełniają każdy dzień pełne oddania i miłością do swoich podopiecznych.

Ośrodek – to miejsce, w którym tkwić będą wspomnienia, marzenia i radość każdego dziecka, które tutaj znalazło swoje schronienie. To siedlisko wsparcia, które ukazuje, że każde serce jest istotne, a miłość i troska są siłą, która potrafi odmienić życie.