Koła zainteresowań

W naszym Ośrodku stawiamy na wszechstronny rozwój i zaspokajanie różnorodnych potrzeb naszych uczestników. Oferujemy zarówno zajęcia podstawowe, które wynikają z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które umożliwiają rozwijanie pasji i zainteresowań.

Podstawowe zajęcia rewalidacyjne oraz logopedyczne stanowią fundament naszego wsparcia edukacyjnego. Każdy uczestnik, korzystając z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ma również możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pedagogów i psychologów, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Dodatkowo, dla naszych uczestników udostępniamy różnorodne koła zainteresowań, wśród których znajdują się:

zajęcia sportowe

zajęcia taneczne

zajęcia muzyczne

zajęcia szachowe

zajęcia teatralne

W ramach opieki grupowej nasi wychowawcy organizują także zajęcia kulinarne, plastyczne oraz profilaktyczno-wychowawcze, które wspierają rozwój samodzielności i umiejętności społeczno-kulturalnych. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego uczestnika, dlatego też staramy się tworzyć ofertę, która jest zgodna z ich zainteresowaniami i potrzebami.

Naszym celem jest nie tylko wsparcie edukacyjne, ale także stworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska, w którym nasi uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności, pasje oraz zdolności społeczne. Jeśli są Państwo zainteresowani dowiedzeniem się więcej na temat naszych kołach zainteresowań lub innych oferowanych aktywności, zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji i odpowiedzieć na pytania.