Podsumowanie projektu

W ostatnim tygodniu roku szkolnego podsumowaliśmy projekt „Piękna nasza Polska cała”. Zostały wręczone dyplomy. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym uda się nam równie aktywnie brać udział w tym projekcie!